Mark Williams
AS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Geredigion
Welsh Liberal Democrat MP for Ceredigion

Mae ein gwefan ar hyn o bryd yn cael ei ailwampio – ond fedrwch dal i gysylltu â Mark drwy:
Our website is currently being revamped - but you can still get in touch with Mark by:

Ffonio Calling: 01970 627 721
E-bostio Emailing: mark.williams.mp@parliament.uk
Ysgrifennu Writing: 32 North Parade, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TZ

Os ydych yn dymuno archebu apwyntiad yn ei ganolfan ymgynghori, fedrwch wneud hyn drwy gysylltu â ni. Rhestrir ei ganolfannau ymgynghori islaw:

If you'd like to book a surgery with Mark, you can do that by contacting us. Upcoming surgeries are listed below:

Medi | September 12 Aberystwyth
Medi | September 12 Lampeter
Medi | September 19 Aberaeron
Medi | September 26 Aberystwyth
Hydref | October 3 New Quay
Hydref | October 3 Aberystwyth
Hydref | October 10 Borth
Hydref | October 10 Llanrhystud
Hydref | October 17 Cardigan
Hydref | October 17 Ystrad Meurig
Hydref | October 24 Tregaron
Hydref | October 24 Aberystwyth
Hydref | October 31 Penparcau
Hydref | October 31 Ffostrasol