Keep Cwmpadarn playground!

Llanbadarn Fawr's Welsh Lib Dem candidates Juliet Price & Michael Chappell along with the undersigned call on Ceredigion County Council to preserve part of the land on the Cwmpadarn School site as a safe play area for our local children.

Mae Juliet Price a Michael Chappell, Ymgeiswyr Dem Rhydd Cymru dros Llanbadarn Fawr, ynghyd â'r isod yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i gadw rhan o'r tir ar safle Ysgol Cwmpadarn fel man chwarae diogel ar gyfer ein plant lleol.

65 signatures

Will you sign?