Spring Survey 2017

We're keen to hear your opinions about our area and any questions you might have. Please take thirty seconds to fill in this quick survey.

Rydym ni'n awyddus i glywed eich barn am ein hardal a hefyd unrhyw gwestiynau efallai bod gennych. Os gwelwch yn dda wnewch chi cymryd cwpl o eiliadau i lenwi’r arolwg hyn.

Thank you | Diolch

Which of the following three issues are most important to you? Dewiswch y tri mater sydd fwyaf pwysig i chi o’r canlynnol Gofal Iechyd, Healthcare, Addysg, Education, Swyddi, Jobs, Amgylchedd, Environment, Mewnfudo, Immigration, Parcio, Parking, Treth Cyngor, Council Tax, Trafnidiaeth, Transport, Band Eang, Broadband, Gofal cymdeithasol, Social care, Yr UE, The EU, Hawliau Dynol, Human rights Tai Housing Sbwriel Litter Trosedd Crime Llyfrgelloedd Libraries